Wunderbår dagvårt (3)

Nu is se al eyn halv jår trüg, dee wunderbår Bämser Dagvårt – ov blots noch eyn halve jår bit wedder so wyt is -und ik hev öäver de drütte dag noch ny bericht geaven…

Nu – de sünndag vangt – as elk jår – mit de godsdeenst in de Dreekönigskark in Bämsen an. Dat weer ouk wedder eyn good besöchte godsdeenst und de pasterske het good snakkt. Knap öäver eyn stünd het dat duert – mit musik vun´t orgel, und ouk vun de „kkk“, dee karken-kinder-koor.

Nå de godsdeenst weer jüst noch tyd vöär de weg trüg to dat kurhus, den klok ölben güng dat doar mit dat prysverleyn vun de „Lüttjepütt“ wyter. Anmodereert wöör dat vun de twe vöärsitters vun de „Bevensen Tagung e.V.“ und musik keem vun Jan Graf, dee joa as bekannt ut dat Bämser rebeet kåmen deyt. De laudatio vöär de prysdreegeres het den de tweete vöärsitter Niels Tümmler holden. Hee spun eyn bågen vun de eerst ide öäver dat ansnakken vun ander lüüd und de weg, dee to gån weer, bit den so eyn groot project doarut worden weer. Eyn barg warkere und veel tyd weern nödig, üm dat den vardig to krygen – de platdütske utgåv vun Ritter Trenk! Eyn verdeente prys!

Nå de ledsd musik geev´t noch wöör to´n avskeed und den het heten: „Bit anner jår in Bämsen!“

De 73. Dagvårt is vun 18. – 20. dag in´n septembermånd 2020 – wenn dat bit doar mit de heele Corona-mess vöärby is!

Good gån!

Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.