Dagvårt is avseggt

(nt) Güstern, an 13. vun maimånd, is in een telefonconference döärch de vöärstand vun de „Bevensen Tagung e.V.“ beslåten worden, dat düsset jår de Bämser Dagvårt avseggt ward. Dat heele program sal nå 2021 skoven warden, wen dat mögelik is. Dat mut noch mit al de lüüd, de al vöär düssen harvst toseggt harrn, besnakkt warden. Dat sölbige gelt so ouk vöär de muzikprys, dee düt jår an de reeg is; d.b. dat de vöärslääg, dee bit 31.03.20 by de stat Bad Bevensen ingån sünd, wyter in de „pot“ blyven und de prys den aver erst 2021 by de dagvårt vergeaven wardet. Dat givt keen nyge utskryven ov verlängern vun de vrist. „Wy künnt dat risiko ny ingån, noch is niks vastmåket worden und de financielle situatioon let us keen ander mögelikkeit. Regressanspröäke bruukt wy vundag ny bang vöär to wesen, pår weaken later har dat anders utseen kunnt. Und ouk de sundheit vun de liddmaten is heel vun belang, den de gröttste deel vun us besökers höört de risikogrup (60+) to. Doar wüllt und künnt wy ny spekuleern, wat dat wol goodgån ward“, so is de tenor ut de vöärstandsründ.

De nyge oplaag vun de den 73. Bämser Dagvårt is den vun 17.-19.09.2021! Und dat ward wedder een moije veranstalten!

Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.