Avskeed

Leve lüüd, de eyn ov ander het dat al mitkreagen... an düsse steed is dat stil worden. Blots av un an eyn artikel op "Platt". Dat liggt op de eyn syd...

Olde Hüüs

sind een bidrag vöär de skuds van de natuur. Hebbt jy dat wusst!? Sik doar mål klår öäver warden, wat dat eegens bedüten deyt, so een buwark...
Seite 1 von 15